Bestyrelsen 2019/20

Klubbens bestyrelse består i driftsåret august 2019 – august 2020 af:

Henrik Ehlers, formand - ehlers.henrik@gmail.com

Steen Egholm, kasserer - friis-egholm@stofanet.dk

Tom Rasmussen, bestyrelsesmedlem - tomrasmu@gmail.com

Anders Sørensen, bestyrelsesmedlem - smed@roedkjaer.dk

Henrik Stenholt, bestyrelsesmedlem - stenholt@get2net.dk
 

Øvrige tillidshverv:

Tom Rasmussen, klubblad, hjemmeside og Facebook - tomrasmu@gmail.com

Svend Ulstrup, salg af klubgrej og batterier Sjælland - tlf. 33 31 23 19 - svend.mal@vip.cybercity.dk

Anders Sørensen, salg af klubgrej Jylland - tlf. 61 34 61 87 - smed@roedkjaer.dk

Frank Andersen, salg af batterier Fyn - tlf. 20 84 84 59 - franka_1980@yahoo.dk

Villy Svendsen, salg af batterier Jylland - tlf. 97 56 63 04 - villy.else@gmail.com